S&P

Upphandling

Vinn upphandlingen

Vårt uppdrag är att göra era affärer med offentlig sektor mer lönsamma. Vi ser ofta många exempel på företag som inte haft rätt förutsättningar för att blir framgångsrika i upphandlingar. De har fel organisation, fel eller ineffektiva arbetsmetoder och inte sällan fel kultur på företaget vad gäller den offentliga affären. Den hanteras i mån av tid.

Utveckla Väst bidrar med expertkunskapen

Som upphandlingsexperter har vi många uppdrag där vi tillsammans med företagsledningen tar fram:

  • tydliga och realistiska mål för affärerna
  • rätt organisation för försäljning och anbudsarbete
  • rätt arbetsmetoder före, under och efter upphandlingarna
  • beslutsstöd för vilka affärer företaget ska ge sig in i
  • kartläggning av marknaden


Du som leverantör behöver inte vara expert på Lagen om offentlig upphandling, LOU. Däremot måste du ha en inbyggd varningsklocka som ringer när det dyker upp krav och beteenden som kan vara i strid med de rättigheter som LOU ger er. Vi som expert inom LOU, vet vi vilka spelregler som gäller och hjälper dig att fatta rätt beslut.

Upphandlingsstöd åt myndigheter

Vi är specialister på att skapa nya lösningar!

Som upphandlingskonsult stödjer vi även myndigheten i alla delar av en offentlig upphandling, exempelvis vid kartläggning av en myndighets behov, vid anbudsintervjuer eller vid kvalitetssäkring av ett förfrågningsunderlag.

Vi ser vi till att era affärer med företagen blir mer lönsamma.

Pris offereras.