S&P

projektfinansiering

ONLINE-Utbildning
Att skriva projektansökan.

Att skriva ansökan Företag/Förening

Att skriva en ansökan och söka projektfinansiering ur Svenska fonder & stiftelser är betydligt enklare process än att söka projektmedel från EU. Vi utbildar dig och guidar hela vägen från idé till färdig ansökan. 

Du lär dig hur du skriver och var du hittar fonder & stiftelserna och vad som gör skillnaden och ökar chanserna till beviljad ansökan.

En liten rubrik.

Att skriva projektansökan
I utbildningen ingår:
utvecklande av projektidé
ändamålsvinkling av projektidé
Hitta rätt fonder/stiftelser eller EU medel att sök
att skriva projektansökan
kunskap om ansökningsprocessen för större chans till  beviljade medel
personlig feedback 
kursbok, material & fika 
Möte/koppling med andra företag/idéer
Pris från 1 695 inkl. moms

Länk till utbildningen.

Kursrubriker

 • Historik
 • Utveckling/egenskaper entreprenören & företaget.
 • Vission entreprenör & företag
 • SMARTa mål
 • Benchmark & omvärldsanalys
 • Ändamål, behovs & kundanalyser
 • Hitta rätt fond & stiftelse/genomgång av databaser.
 • Projektplan, med bakgrund, syfte & mål
 • Nuläge, avgränsning, indikatorer.
 • Organsiation, kommunikation & nätverk.
 • Aktivitetsplan, AP & Gantt
 • Budget
 • Swot, risk intressentanalyser.
 • Miljö, spridning & jämstäldhetsplaner.
 • Att skicka in ansökan som gör skillnad.