S&P

STIFTELSER ÄR FÖR ER
SOM VILL GÖRA hÅLLBART AVTRYCK

Vi erbjuder tjänster & utbildningar som hjälper er nå målen, genom tex. stiftelseutveckling & projektfinansiering.

Utbildning Projektfinansiering

Fonder & Stiftelser i Sverige har
400 miljarder, för din utveckling.
Vi lär dig HUR du skriver, VAR pengarna finns, VAD du kan söka för.

Stiftelseutveckling
& matchning

Vi hjälper er komma igång med nya proektet eller utveckla det projekt ni har på gång. Vi tillför idéer och nytänk, stöd & support, till färdig ansökan.

Föreläsning
& inspiration

Fonder & Stiftelser i Sverige har
400 miljarder, för din utveckling.
Vi inspirerar er under 1-4 timmar i ämnet projekt & tänk nytt. Eller om skatteverkets och stiftelsers möjligheter
tex i vårdsektorn.

Tänk som du alltid gjort och du når samma resultat.
Tänk nytt....

Tankar från kunder

"Stor nytta att förstå en "värld" som innan var okänd för oss" 
Willem Fock/VD Mediart

"intresseväckande! Värdefullt att få ökad inblick i världen av finansieringsmöjligheter och hur jag kan nyttja dem" 
Anna-Klara Larsson / Mediart

"Fick många bra tips på hur man söker från fonder o stiftelser"
 Kimmo Haakonen /VD daGear

"Hur jag bättre skriver ansökningar och tänka kring ändamålet"
 Arto Lauronen /ägare co Home

"Gav en greppbar totalbild av finansieringsbilden" 
Kjell-Åke Rinnarv / Hunehals borg