S&P

projektfinansiering

ONLINE-Utbildning
Att skriva projektansökan.

Att skriva ansökan Företag/Förening

Att skriva en ansökan och söka projektfinansiering ur Svenska fonder & stiftelser är betydligt enklare process än att söka projektmedel från EU. Vi utbildar dig och guidar hela vägen från idé till färdig ansökan. 

Du lär dig hur du skriver och var du hittar fonder & stiftelserna och vad som gör skillnaden och ökar chanserna till beviljad ansökan.

Att skriva projektansökan

I utbildningen ingår:

 • utvecklande av projektidé
 • ändamålsvinkling av projektidé
 • hitta rätt fonder/stiftelser eller EU medel att söka
 • att skriva projektansökan
 • kunskap om ansökningsprocessen för större chans till beviljade medel
 • personlig feedback 
 • kursbok

Kursrubriker

 • Historik
 • Utveckling/egenskaper entreprenören & företaget.
 • Vission entreprenör & företag
 • SMARTa mål
 • Benchmark & omvärldsanalys
 • Ändamål, behovs & kundanalyser
 • Hitta rätt fond & stiftelse/genomgång av databaser.
 • Projektplan, med bakgrund, syfte & mål
 • Nuläge, avgränsning, indikatorer.
 • Organsiation, kommunikation & nätverk.
 • Aktivitetsplan, AP & Gantt
 • Budget
 • Swot, risk intressentanalyser.
 • Miljö, spridning & jämstäldhetsplaner.
 • Att skicka in ansökan som gör skillnad.