S&P

Extern finansiering

Det finns idag flera olika sätt att gå till väga för att ansöka om extern finansiering. En ansökan till ett EU-program eller svenska fonder och stiftelser kan vara ett alternativ. För små och medelstora företag är stiftelser och fonder den enklaste vägen men vill man satsa stort finns även EU-program att söka. Vi på Utveckla väst erbjuder utbildning kring hur du på bästa sätt hittar fonder, utformar din ansökan samt går till väga för att få en beviljad ansökan. Din idé tillsammans med vår kunskap kan generera stora pengar. 

EU-program.

Det finns ca 450 olika EU-program, i olika politikområden, att söka pengar från. Ansökningarna kräver en hel del jobb och du behöver ha en bra idé, ofta med ett europeiskt mervärde. Medfinansiering är någonting som oftast krävs vid ansökningar till EU. Att samverka ses mycket positivt, regionalt, nationellt eller transnationellt. EU har ca 1000 miljarder euro per 7 års period. 
EU har delat upp potten i två delar. En del söks från Bryssel tillsammans med övriga EU länder, en del är redan utdelad till nationerna och söks nationellt, här kan det handla om tillexempel regional tillväxt, sociala frågor, teknik mm. 
Vi är här för att guida dig och ditt företag från idé till ansökan. 

om EU fonder

Svenska fonder & stiftelser

I Sverige finns idag drygt 13 000 stiftelser och 25 000 fonder att söka bidrag från. De samlade tillgångarna som finns att ansöka om ligger på ungefär 400 miljarder kronor. För privatpersoner, föreningar och små företag är ansökningar till fonder och stiftelser lättare att få beviljade än ansökningar till EU-program. Vid ansökningar hos fonder och stiftelser krävs heller ingen medfinansiering. 
 

Har du en idé men inte tid eller kunskap kring hur man skriver en ansökan, då finns vi här för att hjälpa dig. Vi har verktygen och erbjuder utbildning kring hur du hittar rätt fonder och stiftelser att söka pengar från för just din idé samt hur du på bästa sätt skriver din ansökan för att få den beviljad. 

EU, Fonder, Stiftelser,