S&P

JGL - metoden

Jag   Gruppen   Ledaren

JGL(Jag Gruppen Ledaren) är en nyutvecklad metod baserad på UGL, KBT förhållningssätt och Motiverande samtal.
Utbildningen är på tre effektiva dagar som låter deltagaren "andas" och reflektera över sin nya kunskap om sig själv och sin omgivning!

JGL leder direkt till att Du blir mer effektiv som ledare och individ!
Metoden är snällare till sin form än UGL och mer effektiv för det inreledarskapet.
Det är en fördel om deltagaren känner osäkerhet kring sitt egna beteendemönster.

Kopplingen mellan teori och verklighet är omedelbar först med fokus på dig, sedan på gruppen och vidare till ledarskapet i gruppen, där gruppen fungerar som instrument för inlärning.

Alla ingår i ett sammanhang och deltar i samverkan med andra människor på jobbet, i föreningen, i familjen. Genom utbildningen ges större förståelse för hur du påverkar och påverkas av gruppen och olika faser av grupputveckling.

Utbildningen bygger på upp­levelse­baserat lärande med teori varvat med övningar, reflektioner och diskussioner. Genom utvärdering och feedback blir du medveten om den påverkan du har på andra individer och på gruppen som helhet.

Du ges förståelse i varför du reagerar istället för agerar. Du lär dig förstå KBT triaden tanke, känsla, handling.

Målgrupp.

Vd, chefer, ledare och personer utan formellt ledaransvar.

Förebyggande av ohälsa.

Kbt förhållningssätt och motiverande samtal har en bevisat effekt på vår mentala hälsa!
Många människor känner till och använder sig av Kognitiv beteende terapi i syfte att förstå egna och andras beteenden.
Nu kan vi ana en trend bland små och medelstora företagare och chefer som i förbyggande syfte genomgår KBT för att motverka ohälsa.
Många låter sin personal genomgå utbildning i grundläggande KBT.