S&P

mitt varför

Vad är ditt varför?
Varför tänker, känner och reagerar du som du gör?
Är det dina val eller präglas du av andra, miljön eller annat?
Hur kan du bli ditt bästa jag?

Inre ledarskapsutbildning baserad på
KBTförhållningssätt

3-dagarsutbildning  som:

 • Utvecklar och stärker dig som person och ledare
 • Lär dig förstå ditt och andras beteende
 • Utvecklar ditt sätt att tänka om dig själv och andra
 • Utvecklar ditt sätt att leda dig själv och andra
 • Stärker din mentala kapacitet

Målgrupp:
VD, Chef, Ledare 
från näringsliv, föreningsliv och offentlig verksamhet

Kursinnehåll:

 • KBT- förhållningssätt, Tanke, känsla, handling
 • MI- Motiverande samtal
 • Kroppsspråk
 • Affektteorier- Att förstå reaktioner på mina och andras känslor
 • Samtalsmetodik
 • Samtal, affärsutveckling ( enskillt och grupp)
 • Guidad morgon meditation och qigong.


Kursen leds av: Joacim Pihl, Beteendevetare/ KBT steg 2
Datum:       Nya datum planeras till hösten        
Plats:           Sverige elle Kroatien          

Allt kursmaterial, 7 meditationsljudfiler, boende, ingår.
Begränsat antal platser.
Investering: 8700kr + moms.

Boka din plats, fyll i formuläret till höger.
Frågor:  joacim@utvecklavast.se, 0761-602210

VARMT VÄLKOMMEN!
JOACIM & TINA PIHL

BOKA DIN PLATS