S&P

stiftelsetjänst

utveckling & matchning

Stiftelser

Vi har i Sverige ca 17 000 stiftelser som alla har fina syften och ändamål. Dock vet vi att många av våra stiftelser inte får tillräckligt med ansökningar som kan beviljas utan får skatta bort en del av sitt kapital.
Många miljarder skattas årligen från stiftelser.

Samverka

Sager & partner tänker att genom samverkan mellan stiftelser, mellan stiftelser och näringsliv och mellan projekt och stiftelser ökar vi chansen att kapital får möjlighet att hitta rätt mottagere.

Matchning

Sager & partner erbjuder genom abonemang eller enskillda insatser hjälp för stiftelser, företag eller projektansökningar att hitta rätt partner genom vår databas och vårt nätverk.

Jag vill veta mer