S&P

KBT utveckling & utbildning.

KBT steg 1.

KBT,kognitiv beteendeterapi steg 1 är en 2 årig yrkesutbildning som både ger Dig förståelse om dig själv och andra. Utbildningen riktar sig till Dig som vill utvecklas och lära känna Dig själv på ett djupare plan, samtidigt som Du får en yrkesutbildning till samtalsterapeut. Du får lära dig om mysteriet människan, hennes beteenden och mönster.

JGL- Jag Gruppen & Ledaren

3-dagarsutbildning  som:

  • Utvecklar och stärker dig som person och ledare
  • Lär dig förstå ditt och andras beteende
  • Utvecklar ditt sätt att tänka om dig själv och andra
  • Utvecklar ditt sätt att leda dig själv och andra
  • Stärker din mentala kapacitet

Målgrupp:
VD, Chef, Ledare 
från näringsliv, föreningsliv och offentlig verksamhet